Alas I’m forty

I’m turning 45 in a month, actually; but this Cretan song I heard in my youth has been haunting me since I turned forty. I even had the first verse of it as my Skype mood message for a fair while.

Άχι και σαραντάρισα, δεν κάνω μπλιο γι’ αγάπες
και μου ’ρχεται να τροζαθώ και να γλακώ στσι στράτες.
Γιατροί μου απαγορεύουνε, μα λεν το κι οι γι-ανθρώποι:
ξέχασε κειανά που ’κανες και τη ζωή την πρώτη.
Μην παίζω μπλιο, μην τραγουδώ, μην ξενυχτώ τα βράδυα.
Να πάψω να τσιλιπουρδώ στσ’ αυλές και στα σκοτάδια.
Ρακί, κρασί μην ξαναπιώ, τσιγάρω μην καπνίσω,
Μηδέ το μήνα μια φορά να μην ξαναγλεντίσω,
και προπαντός τα όμορφα μην τα λοξοκοιτάζω.
Χώρες χωριά και γειτονιές απού ’κραζα μην κράζω.
Και λέω ίντα θα γενώ, και τρέμει η ψυχή μου.
Σαν του χοχλιού το κέρατο εζάρωσε η χολή* μου.

Μα συλλογούμαι ίντα θα πεις Σαββάτο γή Δευτέρα,
και συνταγές και γιατρικά θα τα πετάξω πέρα,
και από τσι χάρες τση ζωής τσι πλια όμορφες θα πάρω,
να αφήσω αποδιαλέουρα στον κερατά το Χάρο.

Alas I’m forty, fit no more for love.
I feel like running crazy down the streets.
The doctors ban me, people say so too:
forgot what you once did, and your past life.
Don’t play no more, don’t sing, don’t stay up late.
Don’t hang around in courtyards and dark corners.
No wine, no brandy, no more cigarettes,
don’t have a party even once a month,
and never steal a glance at pretty girls.
Stop haunting towns and neighbourhoods I’d haunted.
What’s to become of me? My soul, it shivers.
Like a snail feeler my gall bladder* shrivels.

I wonder what you’ll think come Saturday,
when I throw all my scripts and pills away.
I’ll sample all the best life has to give.
The leftovers—that bastard Death can have.

*Censored from ψωλή “dick”.

Why does Quora force its users to be logged in so they can read the content? Wouldn’t it have more readers if it would operate like Reddit?

The best answer I can find on why is Ajeet Gupta’s answer to Why do I have to log in to Quora to read content?

Ajeet Gupta argues that:

 • Authenticated, eponymous users lead to higher quality answers—which is consistent with the Quora Real Names policy (which is severely undermined by anonymous users). But that does not explain why you have to log in just to read.
 • Valuation: “Look! We have 10 million gajillion registered users! Please give us more money!” Which makes the most sense, though I’d have thought IP tracking has made tracking unique visits a solved problem.
 • Establishing Token Cost (aka Keeping the Riff-Raff Out). Quora is invested in being better quality than Yahoo Answers, and if you can read, you can post—though it still seems an unnecessary extra step to force login just for passive consumption.
 • Encouraging Community Effect. Having ID for who’s upvoting who is certainly useful to how Quora works (if only it weren’t in so much denial about being a social site); I guess they want the eponymous clicks badly enough, that they make you pass the extra hurdle of logging in: as soon as you can read the stuff, they figure, you’ll want to click and comment and answer.

There’s a cost in forcing login; I can only surmise that they think it’s worth it in terms of the increased quality of input they get, and aren’t worried about Reddit-like volumes. They get very highly ranked on Google, after all.

When did Orthodox Christians (normal citizens, not clergy) get access to the Bible?

I am not aware of any Orthodox ban on laypeople buying bibles, if they could afford them. It may or may not have been seen as odd before the invention of printing.

The Greek Orthodox Church did have a massive problem with translating the Bible into Modern Greek, to the extent of getting a ban on translations written into the Greek constitution. It has been possible for laypeople to buy translations since 1638 (Bible translations into Greek); but the church of Greece seems to have only officially signed off on translations since the 1990s.

The resistance was more about fetishising the source language than about wanting the great unwashed to gain access to the original. The uproar around Ioannikios Kartanos’ paraphrase of the Bible in 1536 seems likewise to have been more about the fact that he used an Italian source text with a lot of apocryphal interpolations. But the Orthodox church was certainly no fan of people making up their own minds about how to make sense of the Bible.

What are some of the funniest results of censoring song lyrics?

Not a hip hop lyric, but then the OP didn’t put that in the question.

When I was a young lad, I lived in Crete, and I explored Cretan folk music, because that’s what you hear in Crete. One of the greats of Cretan folk music was Kostas Mountakis. Nikos Xilouris was greater and more versatile (and more photogenic), but Mountakis established the groundwork for the modern folk tradition.

One song I particularly liked was Άχι και σαραντάρισα, “Alas, I’m forty”:

Alas I’m forty by Nick Nicholas on Opɯdʒɯlɯklɑr In Exile

Alas I’m forty, fit no more for love.
I feel like running crazy down the streets.

[…]

What’s to become of me? My soul, it shivers.
Like a snail feeler my gall bladder shrivels.

[tʃe leo ida θa ʝeno, tʃe tremi i psiçi mu
sa du xoxʎu to tʃerato ezarose i xoʎi mu]

I heard that song when I was maybe ten.

It was only last year that I realised that the song was censored. Last year.

It isn’t the gall bladder /xoli/ that’s shrivelling. It’s a word that rhymes with gall bladder.

And now you know what the Greek dialect word /psoli/ means.

Dedicated to Michael Masiello, for our latest exchange.

What IT skills are useful or necessary for linguists and linguistics students?

What they said. For fieldwork, you get a flat-file database for organising your field notes and automatically generating glosses and dictionaries. (A relational database is overkill.) Toolbox (The Field Linguist’s Toolbox) and its predecessor The Linguist’s Shoebox from SIL International are the default tools.

Databases are less useful than you might think, though I found they were useful for typological work (if you’re doing wide surveys of languages).

For Computational Linguistics, you learn Perl (if you’re living 20 years ago like I still am) or Python, and you get hold of a good software library. The premier one seems to be Natural Language Toolkit. Treat it as a starting point, but it is a very good starting point. Enough that I’ve winced and taught myself enough Python to use it, though I still find Python distasteful.

If you’re doing phonetics, you will be doing a lot of IT, to get the data, and to get statistics about the data: phonetics is a lot closer to disciplines like psychology. Like Joonas Vakkilainen, you will get familiar with R. (Or Python, I guess.) Ditto sociolinguistics, as Joonas said. But for most other fields of linguistics, you won’t likely need more stats than you can get out of Excel.

Sorry for 4 month delay in A2A, Z-Kat.

If the Tanach (Jewish Bible) doesn’t mention heaven or hell, where did the Christians get this idea from?

There’s more to Judaism than the Tanach.

As discussed in Bosom of Abraham and Paradise, the notion of heaven as a place where the righteous dead go, rather than Sheol for everyone, is a notion that was kicking around in late Judaism, including Jewish papyri and apocrypha such as 4 Maccabees.

That understanding of heaven is mentioned a couple of times in the Gospels, and was developed further by early Christian writers; but it was not alien to the Judaism of Jesus’ time.

Ditto hell: Gehenna as an antecedent to Hell is not much in evidence in the apocrypha, but it’s there in the Targums and the Talmud.

(I gotta say, btw, this was the result of 5 minutes on Wikipedia, and I’m astonished that none of the answers given looked into Jewish antecedents to heaven and hell.)

See also:

I use Microsoft Paint a lot. But I will be switching to Mac OS X soon. Is there a good simple alternative?

I still have a soft spot for GraphicConverter. Quite similar to Paint in its basic features.

For those considering leaving Quora, what are your reasons for doing so?

What are your reasons for doing so?

 • Opacity of moderation.
 • Lack of Quora staff engagement with writers.
 • Commoditisation of the community.
 • Opaque corporate direction, and what I can see, I don’t like.
 • Mistrust of Quora longevity.
 • Everything that Scott Welch has ever said about Quora.
 • In sum: what Quora Inc does—or fails to do

What are not your reasons for doing so?

 • The failings of the Quora community:
 • Lapses in BRNB (I’ve been online for 25 years, I can deal)
 • Low quality questions, particularly in my home fields
 • Anon (though I take solace in lampooning Anon when they deserve it)
 • Controversies (I keep well away, I’m a pretty irenic sort)
 • Homework questions
 • Mistargeted A2As
 • The astonishingly poor research done on some questions (that often ends up being an incentive for me to do better).

How long has this been a consideration?

What prevents you from doing so?

How long have you been active in Quora?

 • A year this month

What Topics do you most frequent?

 • Not US politics
 • Definitely not anything to do with guns
 • Nothing to do with theism/atheism. (Academic interest in religion as an atheist is fine.)
 • Language stuff
 • Greek stuff
 • Increasingly, Quora meta-debates
 • Occasionally, music and conlangs

Do Quora writers get creeped out if the same person comments/upvotes 70%~ of the answers they give?

There is one Quoran who upvotes just about everything I write (or at least, did the first few months I was here). He’s one of the few Quorans I knew online pre-Quora. I appreciate it: I regard him as my Quora sponsor.

There are Quorans I consider close Quora-friends, and I upvote most of their stuff I see in my feed, as a mark of group loyalty. Not all of it; if it was unspectacular, or trollish, or something I both disagree with and think was not well argued, I’ll decline to upvote. And hope they don’t notice. I don’t want to upvote automatically, but I will upvote by default.

In both cases, these are people I’ve gotten to know already. If some random starts upvoting me lots, well, I’ll make a point of getting to know them; but if we have that kind of overlapping interests, my experience until now has been that I already have gotten to know them.

As for comments: no, I cherish comments. If anything, I am the one creeping out other people with comments. Some people make it clear that they appreciate the banter, and reciprocate. Some people make it clear that they don’t; well, their loss.